Disclaimer

Art. 1 – Algemeen

 1. Deze Slaapdokter.net besteedt veel zorg aan de creatie ervan, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen.
 2. De informatie op deze Slaapdokter.net kan veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.
 3. De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de informatie mogelijk onjuist of verouderd kan zijn.
 4. Deze Slaapdokter.net kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het gebruik van deze site.
 5. De gebruiker aanvaardt dat hij deze Slaapdokter.net op eigen risico raadpleegt.

Art. 2 – Intellectueel eigendom

 1. De volledige Slaapdokter.net is het intellectuele eigendom van deze Slaapdokter.net.
 2. De gebruiker mag de gegevens op deze Slaapdokter.net kopiëren, afdrukken en gebruiken voor informatieve doeleinden, met uitsluiting van verdere verveelvoudiging, distributie of exploitatie onder derden.

Art. 3 – Privacy

 1. Persoonlijke gegevens die aan deze Slaapdokter.net worden verstrekt, worden opgenomen in de database van deze Slaapdokter.net.
 2. Deze gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes betreffende de producten/diensten van deze Slaapdokter.net.
 3. De gebruiker heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens.

Art. 4 – Toepasselijk recht

 1. Geschillen met betrekking tot deze Slaapdokter.net vallen onder de Nederlandse wetgeving.